Tidligere spillere på KB10
 7. Erik
 8. Jesper
 20. Chrelle
 31. Tvilling
 33. Andreas
 34. Kenneth
 77. Lars
 96. Christian

 

Kjøbenhavns Boldklub, Senior 10  ּ   www.kb-boldklub.dk   ּ  Peter Bangsvej 147, 2000 Frederiksberg  ּ  fckd@hotmail.com  ּ  Copyright 2010